TOMOGRAF PAPAYA CT

Od 2019 roku wzbogaciliśmy nasze możliwości diagnostyczne o nowe urządzenie tj. tomograf PAPAYA CT. Dzięki niemu możemy bardziej precyzyjnie zaplanować umieszczenie implantu zębowego, dokładniej zaplanować zabieg chirurgiczny czy leczenie endodontyczne.

 

   Najnowszy tomograf PAPAYA CT wiązki stożkowej firmy GENORAY wyróżnia się zmiennym polem obrazowania 3D (w zakresie 3,5x4cm do 14×14 cm) Tomograf PAPAYA CT posiada tryb szybkiego skanu – tylko 7,7 sekund oraz bardzo wysoką rozdzielczość – aż 75 um przy polu obrazowania 4 x 5 cm. Dzięki takiej wysokiej rozdzielczości jest to świetne narzędzie diagnostyczne także w endodoncji.

Zmienne pole obrazowania (Multi FOV) – 5 zdefiniowanych wielkości do wyboru: 4 x 4 cm, 7 x 7 cm, 8 x 8 cm, 14 x 8 cm, 14 x 14 cm z możliwością regulacji. 

Więcej informacji od producenta.

Informacja o wpływie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące na zdrowie ludzi i środowisko

Realizując zapisy Art.32c.pkt.2 Ustawy Prawo Atomowe (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1941 z późn.zm.) informuję, iż niniejsza jednostka prowadzi diagnostykę obrazową z użyciem aparatów rentgenowskich z zakresu stomatologii radiologicznej, które nie uwalniają substancji promieniotwórczych do środowiska.

Wdrożony system oceny narażenia osób z ogółu ludności wskazuje, iż udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologicznych badań rentgenodiagnostycznych nie wywierają negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne.