Skaner

W wyposażeniu Centrum Zdrowia posiadamy skaner laserowy Planmeca Emerald, który wykonuje wyciski cyfrowe w żywych i rzeczywistych kolorach. Dzięki niezrównanej wierności i precyzji, skaner ten pomaga naszym stomatologom diagnozować, przedstawiać symulacje leczenia oraz leczyć protetycznie z największą precyzją – od rekonstrukcji jedno-punktowych i wielo-punktowych po pełne łuki.